Aarhus har stor succes med særlig indsats til sårbare gravide

Aarhus har stor succes med særlig indsats til sårbare gravide

Foto: Pixabay

Aarhus Kommune har haft stor succes med en særlig indsats til sårbare gravide.

Indsatsen har med fokus på hele familien styrket de kommende forældres robusthed, og gjort dem trygge ved hverdagen som familie.

Det skriver Aarhus Kommune i sit eget magasin Børn & Unge Nyt, som er et nyhedsbrev for alle medarbejdere i Aarhus Kommune.

Sammenligner man børn af sårbare gravide før projektet med børnene fra Projekt Sårbare Gravide, viser tallene tydelige forskelle.

“Børnene bliver født tættere på terminen og dermed med en højere fødselsvægt. Samtidig er antallet af indlæggelsesdage i forbindelse med fødslen faldet. Det viser, at det har betydning for barnet, hvordan forældrene håndterer graviditeten. Det giver i sig selv forældrene en tryghed at få et barn, der er født så tæt på terminen som muligt”, siger projektleder Elise Winther.

Fokus på begge forældre
Selvom Projekt Sårbare Gravide var henvendt til gravide, så har den særlige indsats haft fokus på begge forældre.

Derfor er også partneren blevet tilbudt en screening for fødselsdepression.

“Målet har været at sikre en bedre trivsel for både forældre og barn. Graviditetsbesøgene skal nedbringe stress og usikkerhed og i stedet skabe mere tryghed omkring hverdagen med et spædbarn. Det er vigtigt, at faren oplever, at han spiller en vigtig rolle, og derfor har vi haft fokus på hele familien,” siger projektleder Elise Winther til Børn & Unge Nyt.

Brug for opmuntring
Det er ikke de samme udfordringer, de sårbare gravide og deres partner har haft, men én ting har været fælles.

“Ofte har forældrene bare haft brug for, at vi støtter dem i, at de sagtens kan tage omsorg for barnet. Vi hjælper dem med at sortere i deres bekymringer og støtter dem i at opnå en tro på sig selv i rollen som forældre”, siger sundhedsplejerske Maria Bolvig Thomsen, der har haft kontakt med 3-4 familier om måneden.

Foto: Pixabay

Bedre betingelser for barnet
Forældrene har haft mulighed for at evaluere på forløbet bagefter.

Her tegner sig et billede af, at de fleste føler sig godt hjulpet både under og efter graviditeten.

“Det har været trygt for dem, at de altid har kunne ringe til os. Når de har mere ro på deres tanker, så kan de bruge deres tid og energi på barnet i stedet. Det betyder meget for barnets start her i livet, at foræl- drene kan være nærværende,” siger sundhedsplejerske Maria Bolvig Thomsen.

  • Projekt Sårbare Gravide blev afsluttet ved udgangen af 2017, men det er i dag ført videre som en del af sundhedsplejens praksis.
  • Projekt Sårbare Gravide er målrettet gravide i Aarhus, der har psykiske eller sociale udfordringer.
  • Tilbuddet er en særlig indsatspakke, som indebærer graviditetsbesøg i uge 24-26 med henblik på at snakke om de forventninger, der kan være til en graviditet og rollen som forældre.
  • Forældrene er også blevet tilbudt en screening for fødselsdepression allerede i graviditeten.
  • I alt har 8 sundhedsplejersker været ansat til at rådgive de 416 sårbare gravide, der har deltaget.
  • Aarhus Kommune har samarbejdet med læger, Aarhus Universitetshospital og Mødrehjælpen i Aarhus.

Projektet har fået ekstra midler til og med 2020 til at fortsætte flere af elementerne.

Det er finansieret ved hjælp af midler fra investeringsmodellen til forebyggelse af indlæggelser for 0-2 årige.

 

Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.