Sådan undgår I konflikter om delebørn i ferien

Sådan undgår I konflikter om delebørn i ferien

Foto: Advodan Advokater

Sommerferien er over os – og for forældre med delebørn kan det give anledning til konflikter, hvis man ikke er klar over reglerne for ferie med de fælles børn.

For hvad gør man eksempelvis, hvis en ønsket ferie med børnene ligger oven i den anden forælders weekend?

Her kommer advokat og ekspert i familieret, Rikke Frødstrup fra Advodan Glostrup, med juraens tip til en konfliktfri sommerferie.

Bopælsforælderen har ferieretten
Ved skilsmisser bliver den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, automatisk bopælsforælder, og den anden forælder bliver samværsforælder.

Det gælder også, selvom I har en samværsordning, hvor I ser barnet lige meget.

“Bopælsforælderen har ret til at holde ferie med barnet, men det skal varsles til samværsforælderen. Med mindre I har aftalt noget andet, har samværsforælderen som udgangspunkt ikke ret til længerevarende samvær, udover det almindelige samvær, som i forvejen følger af eksempelvis en samværsaftale”, fortæller Rikke Frødstrup og uddyber:

“Når man laver en samværsaftale, råder vi altid til, at man laver en aftale, der også forholder sig til ferierne. En sådan aftale bør være nedskrevet, og vi anbefaler altid, at man sikrer sig, at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten, da det ellers kan trække ud med en afgørelse, hvis den ene forælder ikke overholder sin del af aftalen”.

Vær specifik i aftalen
Hvis man selv vælger at udarbejde en skriftlig samværsaftale, er den lige så gyldig, som hvis afgørelsen var truffet af Statsforvaltningen.

Det afgørende er, at aftalen indeholder alle de væsentlige aftalepunkter, og at den er egnet til at kunne gennemføres med fogedrettens hjælp.

“Vi anbefaler, at aftalen laves på Statsforvaltningens blanket om samvær eller hos en advokat”, siger Rikke Frødstrup og forklarer, at aftalen bør være specifik og omfatte stillingtagen til, hvilken dag og hvilket tidspunkt feriesamværet starter og slutter, og hvem der skal hente og bringe barnet.

Hvis forældrene ikke selv kan blive enige om en samværsaftale, kan de indbringe sagen for Statsforvaltningen.

3 gode råd, når forældre skal enes om en samværsaftale:

  • Husk, at barnet er den vigtigste aktør. Det bør til hver enhver tid handle mere om at sikre barnet en god ferie end om at få mest muligt samvær.
  • Sørg for at lave en nedskrevet aftale og gerne en, der gælder fremadrettet, så I ikke skal tage stilling til fordeling af ferie hvert eneste år.
  • Sørg for at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten. Lav eksempelvis aftalen på Statsforvaltningens blanket om samvær, eller rådfør jer med en advokat.
Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.