Rene Rafn, spidskandidat for Sammenholdet for Aarhus

Rene Rafn, spidskandidat for Sammenholdet for Aarhus

Foto: Rene Rafn

På Kids Aarhus dækker vi kommunalvalget set med børne- og familiebriller.

Vi har spurgt jer læsere, hvad I mener er de vigtigste fokusområdet for aarhusianske børnefamilier.

Efterfølgende har vi sendt spørgsmålene til de opstillede partier, og vi bringer her de næste par uger frem til kommunalvalget politikernes svar.

Dagens kandidat er Rene Rafn, som er spidskandidat og borgmesterkandidat for Sammenholdet for Aarhus.

Sammenholdet for Aarhus stiller for op ved byrådsvalget i Aarhus for første gang.

Derfor har vi bedt spidskandidat Rene Rafn om kort at redegøre for, hvad det er et parti, borgerne kan stemme på for første gang på tirsdag den 21. november.

“Sammenholdet for Aarhus’ politik er ikke partiafhængig, men tager i stedet afsæt i, hvordan vi mest fornuftigt bruger borgernes penge inden for de rammer, der afsættes – men samtidig også ud fra borgernes egne ønsker og initiativer”.

“Vi er optaget af, hvordan vi kan være med til at styrke fællesskaber i lokale kontekster og ligeledes, hvordan vi støtter op om det kreative menneske/barn. Derfor skal vi have borgernært demokrati i Aarhus, hvor initiativer og idéer, der giver mening, får indflydelse på beslutningerne i byrådet”.

Normering. Hvad er din holdning til normeringen i daginstitutionerne i Aarhus? Og mener, du, der skal indføres minimumsnormeringer? Er det noget, du ser blive indført i den kommende valgperiode?

Vi mener, at der ikke kan effektiviseres mere inden for daginstitutionerne.

Der er pt. generelt for lidt pædagogisk personale i daginstitutionerne til at støtte op om børnenes trivsel, udvikling og læring.

Den nyeste forskning viser, at investeringer tidligt i et barns institutionsliv følger dem udviklingsmæssigt hele vejen igennem livet.

Jo tidligere indsats i livet – des bedre afkast i form af livsduelige borgere.

Derfor mener vi, at der skal investeres flere penge i daginstitutionsområdet.

Debatten omkring indføring af minimumsnormering kan være en hjælp til at få de dårligst normerede institutioner/dagtilbud til at opnormere, dog skal vi også passe på, at det ikke bliver fællesnævneren for alle tilbud.

Vi skal med normering altid tage udgangspunkt i hver enkelt institution, sammensætning af børn med særlige behov, rammer osv.

Hjemmepasning. Støtter du op om, at pengene følger barnet, og kommunen giver et tilskud til hjemmepasning for forældre, der hellere vil passe barnet hjemme, eller ikke kan finde pasning i kommunalt regi? Skal der f.eks. eksperimenteres med nye former for pasning, hvor forældres arbejdsliv bliver en del af børnenes hverdag?

Vi tænker helt sikkert, at pengene skal følge barnet.

Familier er i den grad presset i hverdagslivet, og de skal have muligheder for at prioritere mere samvær med deres børn.

Inden for en fastsat økonomisk ramme skal familierne selv være med til at definere, hvilke former for pasning, de har brug for i forhold til deres barn/børn.

Skole. Hvordan ser din aarhusianske drømmeskole ud? Hvad optager eleverne og lærerne på den skole, og hvordan fungerer dagligdagen? Hvordan vil du gøre skolernes rammer til at være bedre? 

Den aarhusianske drømmeskole har mere fokus på evaluering af elever end på karakterer.

Der skal praktiseres ”synlig læring” for eleverne, hvor de får fokus på egen læring og progression i forhold til faglige mål.

Læringsprocesserne skal være præget af en feedback kultur, hvor der især også arbejdes med elev/elev feedback, da det giver størst læring ifølge forskning.

Lærerne skal også indgå i en kultur, hvor der er fokus på deres egne præstationer til at motivere eleverne, opstille læringsrum til eleverne, udfordre hver enkelt elev fagligt, støtte fællesskabet i klassen osv. i et samspil, hvor lærerne udfordrer og sparrer hinanden indbyrdes.

Hver enkelt skole skal kunne praktisere en højere grad af selvstyre end det pt. er i dag, så lærerne hele tiden kan videreudvikle læring/dannelse for eleverne i sammenhæng med deres hverdag og lokale læringskultur, så den kan tilpasses deres struktur.

Breddeidræt. Aarhus ligger ifølge rapporten Idrætsfaciliteter i Danmark 2017 syvendesidst ud af landets 98 kommuner, når vi kigger på facilitetsdækning per indbyggertal. Hvad mener du om det? Og går du på valg på at styrke idrætsfasciliteterne for børn og unge i Aarhus?

Vi vil styrke breddeidrætten, ved at indføre den samme ordning som Aarhus Kommune har i forhold til tilskud til medlemmer af politiske partier, hvor der gives et tilskud pr. medlem.

Lige nu bruges der masser af tid på at registrere fremmøde i idrætsklubberne til hver aktivitetstime, og indberette disse til kommunen, som så regner tilskuddet ud.

Foreningsidrætten er drevet hovedsageligt af frivillige, der lægger mange timer og kræfter i klubberne og hallerne.

Derfor skal vi minimere deres tid på opgaver uden for aktivitetstimerne, så flere melder sig som frivillige uden at være skræmte over tidsforbruget.

Desuden skal der prioriteres flere penge til yderområderne til for eksempel udvidede idrætsfaciliteter/multihuse.

Kultur. Hvordan sikrer vi bedst, at alle Aarhus børn og unge får kultur? Og skal vi det?

Vi tænker, at der er et bredt og stort nok udvalg af kultur i Aarhus til børn og unge, hvor der samtidig er gratis entre.

Vi ser det ud over familien som en del af folkeskolens opgave, at kulturen opsøges og bruges i sammenhæng med udvalgte temaer i hverdagens undervisning til at støtte op omkring elevernes dannelse og viden.

Bonusspørgsmålet. Hvad mangler vi på børnefronten i Aarhus (hvis du havde helt frie hænder)?

Vi tænker ikke, at vi skal bruge kræfterne på at opfinde, hvad der mangler på børnefronten i Aarhus, men at forældrene selv har svaret på, om og hvad der mangler.

Det interessante for os er at gå i dialog med forældre, der har ideer til nyt, og undersøge om der er grundlag for at gå videre med projektet.

Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.