Rabih Azad-Ahmad, rådmand og spidskandidat for Radikale Venstre

Rabih Azad-Ahmad, rådmand og spidskandidat for Radikale Venstre

På Kids Aarhus dækker vi kommunalvalget set med børne- og familiebriller.

Vi har spurgt jer læsere, hvad I mener er de vigtigste fokusområdet for aarhusianske børnefamilier.

Efterfølgende har vi sendt spørgsmålene til de opstillede partier, og vi bringer her de næste par uger frem til kommunalvalget politikernes svar.

Dagens kandidat er: Rabih Azad-Ahmad, rådmand for borgerservice og kultur – og spidskandidat for Radikale Venstre.

“Jeg går til valg på at Aarhus skal være børnenes by. Det er blandt andet også vigtigt, at der kommer mere kulturelle tilbud til børn”.

“Og at byen har særlig fokus på børn, som har det svært, så alle børn får en chance, og får mulighed for selv at forme deres fremtid”, siger Rabih Azad-Ahmad.

Normering. Hvad er din holdning til normeringen i daginstitutionerne i Aarhus? Og mener, du, der skal indføres minimumsnormeringer? Er det noget, du ser blive indført i den kommende valgperiode?

I Radikale Venstre mener vi, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det var også et af vores ønsker før sidste budgetforlig, og i forbindelse med sidste budgetforlig.

Hjemmepasning. Støtter du op om, at pengene følger barnet, og kommunen giver et tilskud til hjemmepasning for forældre, der hellere vil passe barnet hjemme, eller ikke kan finde pasning i kommunalt regi? Skal der f.eks. eksperimenteres med nye former for pasning, hvor forældres arbejdsliv bliver en del af børnenes hverdag?

Vi mener, at det er vigtigt, at børn kan være sammen med andre børn og at den pædagogisk faglighed er der for at understøtte børn, så de kan få en god start.

Jeg har ikke set noget erfaring eller viden, som jeg kan læne mig op ad.

Det er for mig vigtigt at børn møder andre børn på tværs af blandt andet social baggrund så tidligt som muligt, så de kan blive klogere på den variation og mangfoldighed som vores samfund er og bygger på.

Skole. Hvordan ser din aarhusianske drømmeskole ud? Hvad optager eleverne og lærerne på den skole, og hvordan fungerer dagligdagen? Hvordan vil du gøre skolernes rammer være bedre? 

Skolerne skal have mere selvbestemmelse.

God ledelse har en afgørende betydning for en god skole. Lærerne skal have mere tid til det enkelte barn i form af blandt andet to lærere i klassen og mindre bureaukrati, som skolerne bliver på lagt.

Desuden betyder en god indretning og godt indeklima rigtig meget for læring og trivsel.

Det kan f.eks. ikke passe at vores børn skal vente til at de kommer hjem for at gå på toilettet fordi nogle skoler har ulækre toiletforhold.

Vi skal også investere i flere og bedre faglokaler.

Breddeidræt. Aarhus ligger ifølge rapporten Idrætsfaciliteter i Danmark 2017 – syvendesidst ud af landets 98 kommuner, når vi kigger på facilitetsdækning per indbyggertal. Hvad mener du om det? Og går du på valg på at styrke idrætsfasciliteterne for børn og unge i Aarhus?

 

Jeg er enig i at der er stor mangel på idrætsfaciliteter i Aarhus.

Jeg har i flere år kæmpet for en model, som betyder at idrætsfaciliteter stiger i takt med befolkningstilvæksten.

Vi kan ikke nøjes med kun at anlægge nye veje og kloak, men idrætsfaciliteter er lige så nødvendigt, så vi har kan styrke de demokratiske sunde fællesskaber.

Kultur. Hvordan sikrer vi bedst, at alle Aarhus børn og unge får kultur? Og skal vi det?

I Radikale Venstre mener vi, at det er rigtig vigtigt, at alle børn har adgang til kulturtilbud.

Det er vigtigt at stadig flere kulturinstitutioner både invitere ind og kommer ud til bl.a. skolerne, som det tilfældet i dag med en række teater, Aarhus Jazz Orkester, Symfoniorkesteret og Aarhus Musikskole.

Desuden er det lykkes mig i forbindelse med sidste budgetforlig at få opbakning til ikke at sælge Brobjergskolen, men at beholde den og gør den til Børnekulturcenter.

Vi har også besluttet at vi skal have en tilbagevendende international Børnelitteraturfestival.

Bonusspørgsmålet. Hvad mangler vi på børnefronten i Aarhus (hvis du havde helt frie hænder)?

Vi mangler efter mening flere pædagogiske legepladser i bl.a. midtbyen. Vi har brug for flere grønne åndehuller og børnezoner for børn og deres forældre.

Kunne også rigtig godt tænke mig at vi får en tilbagevendende børnefestival, hvor børnekultur og andre aktiviteter for børn er rammen og skaber mere fokus på børn.