Nyt folkeskoleudspil skal hæve fagligheden og give skolerne mere frihed

Nyt folkeskoleudspil skal hæve fagligheden og give skolerne mere frihed

Foto: Pixabay

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager fremlagde i dag regeringens nye udspil på folkeskoleområdet:

“Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen”.

Udspillet blev præsenteret på et pressemøde på Lillevang Skole i Allerød, og lagde op til at justere folkeskolereformen for at hæve fagligheden og kvaliteten af skoledagen, samtidig med at der justeres på nogle af de områder, hvor der er udfordringer.

Flere fagtimer
I en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet fremgår det, at regeringen blandt andet ændre på skoledagen, så eleverne skal have flere fagtimer og mindre understøttende undervisning, så skolerne får bedre mulighed for at fokusere på den faglige indsats og realisere ambitionerne i folkeskolereformen.

LÆS OGSÅ: Rådmand hilser folkeskoleudspil velkommen

“Det er i folkeskolen, at fundamentet lægges til de kommende generationers viden og dannelse. Regeringen ønsker at give plads til at prioritere elevernes faglighed gennem flere fagtimer i særligt naturfagene”, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Færre vikartimer
Et andet punkt i regeringens udspil handler om vikarer.

En undersøgelse fra Undervisningsministeriet viste for nylig, at 11,1 procent af undervisningstimerne i folkeskolen blev gennemført med en vikar, og at mere end halvdelen af vikarerne ikke havde en kvalifikationsgivende uddannelse.

“Der er for mange timer i folkeskolen, der bliver dækket af vikarer. Når de voksne bliver skiftet for meget ud, så giver det lavere faglighed og lavere trivsel for børnene og de unge. Faste rutiner og rammer er en stor del af det gode børneliv. Derfor vil vi arbejde for større gennemsigtighed i omfanget af brugen af vikarer på skolerne, samt at der fastsættes en målsætning om, at kommunerne skal nedbringe brugen af vikarer”, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Folkeskoleudspillet indeholder en række initiativer, som alle har til formål at styrke friheden og fagligheden.

  • Initiativerne er som følger:
  • Flere fagtimer i folkeskolen
  • Igangsættelse af læsekampagne
  • Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
  • Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
  • Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
  • Præcisering af brugen af § 16b
  • Forsøg med selvstyrende skoler

Folkeskoleudspillet kan læses i sin fulde længe her.

Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.