Nyt barselsnetværk startet i Århus

Nyt barselsnetværk startet i Århus

Foto: Ladies First.

BARSEL Nyopstartet barselsnetværk sætter fokus på kvinder med drømme.

Århus har fået et nyt barselsforløb. Ladies First er kvinderne bag initiativet, der netop er søsat, og som nu varer året ud. Ifølge netværksfacilitator Kristine Vestergaard Bjerre er der et klart koncept bag forløbet: fokusset flyttes fra babyerne til mødrene.

”Under min barsel savnede jeg et andet alternativ til mødregruppen, hvor det hele ikke handlede om vores babyer, men om os og hvad der skal ske efter barsel – en slags mødregruppe 2.0. Så jeg glæder mig meget til at starte barselsnetværket op, med de erfaringer jeg tager med mig fra min egen barsel,” siger hun til Ladies Firsts hjemmeside.

Flere informationer
Barselsmøderne er af tre timers varighed over en periode på fem måneder, hvor der bl.a. er mulighed for inspiration til løsning af barselsproblemer samt en chance for udvidelse af dit netværk.

Det hele kommer til at foregå på DOKK1 på udvalgte datoer i den resterende del af året. Prisen for tilmelding er 1.348 kroner (eksklusiv moms), mens der ved tilmelding skal slippes et depositum på 300 kroner. Mere information finder du her.