Ny undersøgelse: Privat- og friskoler er gode til handicap – men ikke...

Ny undersøgelse: Privat- og friskoler er gode til handicap – men ikke til ADHD

Foto: Pixabay

Børn med handicap har gode rammer i de danske privat- og friskoler.

Men når det kommer til den udadreagerende adfærd, som kan følge med en ADHD-diagnose, må folkeskolen tage det største ansvar.

Det indikerer en ny rapport fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Rapporten konkluderer, også at børn med handicap på privat- og friskoler har øget risiko for at skulle skifte skole.

I yderste konsekvens kan det stille børnene helt uden retsgaranti og skoletilbud, viser undersøgelsen, som Institut for Menneskerettigheder står bag, i samarbejde med det nationale forsknings og analysecenter for velfærd, VIVE, og forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Tager et stort ansvar
Chefkonsulent Morten Greve fra DEFACTUM har stået i spidsen for at interviewe skoleledere og PPR-medarbejdere. Han fortæller, at undersøgelsen viser, at mange privat- og friskoler tager et  stort ansvar for børn med handicap.

“Masser af frie grundskoler tager et betydeligt ansvar for elever med forskellige typer handicap – og de er ofte meget dygtige til at tilbyde disse elever gode og trygge rammer”, fortæller han.

“Desværre synes en del fri- og privatskoler at være tilbageholdende med at optage elever med udadreagerende problemadfærd og for eksempel en ADHD-diagnose”.

Grundlæggende rettigheder
Ifølge undersøgelsen prioriterer frie grundskoler i mindre omfang end folkeskoler at formidle til potentielle forældre, hvad skolernes handlemuligheder er, når det kommer til elever med et varigt, særligt støttebehov.

På den måde har børn med udadreagerende adfærd svært ved få opfyldt de grundlæggende rettigheder på fri- og privatskoler.

Mangler regler
Den samlede undersøgelse viser nemlig, at de, modsat folkeskolerne, hverken er underlagt eller har regler for sammensætningen af elever, eller hvordan de skal behandle sager om udskrivning eller bortvisning af en elev.

“Jeg hæfter mig ved, at VIVE’s registerundersøgelse langt hen ad vejen bekræfter det billede, vores kvalitative data viste: At de frie grundskoler faktisk påtager sig en stor del af inklusionsopgaven, men også at især visse kategorier af skoler er tilbageholdende med at optage elever med en handicaprelateret udadreagerende adfærd”, siger chefkonsulent Morten Greve.

Udover interviewundersøgelsen, rettet mod ti PPR-medarbejdere og ti skoleledere på frie grundskoler, har DEFACTUM foretaget en dokument- og informationsundersøgelse af 150 skolers hjemmesider.

Fakta:

  • Børn med handicap er beskyttet via en række menneskerettigheder. Det følger blandt andet af handicapkonventionens artikel 24, at den danske stat er forpligtet til at sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer, og at børn med et handicap har ret til grundskole og undervisning på lige fod med børn uden handicap.
  • Undersøgelsen navn er: “Børn med handicap på frie grundskoler” og Institut for Menneskerettigheder står for undersøgelsen i samarbejde med DEFACTUM og VIVE
  • DEFACTUMs dokument- og interviewundersøgelse: “Adgang til skolegang på frie grundskoler for børn og unge med handicap” findes her.
Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.