Ny trivselsrapport: Aarhus-elever trives i skoler og klubber

Ny trivselsrapport: Aarhus-elever trives i skoler og klubber

Foto: Aarhus Kommune

Størstedelen af de cirka 30.000 børn og unge i folkeskoler og klubber i Aarhus fortæller i en ny trivselsmåling, at de har gode kammerater, sunde vaner og generelt er glade for at gå i skole og i klub.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I skolerne siger 92 procent af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen, at de sjældent eller aldrig er blevet mobbet i løbet af det seneste skoleår.

11 elever – svarende til 0,2 procent – har svaret, at de er blevet mobbet i de seneste tre skoleår. Ganske få elever ser dermed ud til at være udfordret af mobning over tid.

Foto: Aarhus Kommune

Blandt eleverne i udskolingen er der samtidig få, som har prøvet rusmidler, og størstedelen har ikke usund adfærd i forhold til rygning, alkohol og rusmidler.

På klubområdet er fællesskab og kammeratskab den væsentligste begrundelse for at komme i klubben for 86 procent af de unge.

Det vægtes dermed væsentligt højere end de konkrete aktiviteter i klubben.

Klubmedarbejdere i tale
Derimod er omkring hvert tredje klubmedlem i tvivl om, hvorvidt de kan tale med klubmedarbejderne om drømme og mål for fremtiden.

Trivselsmålingen viser, at der er lokale forskelle på skoler og klubber, og at de kan lære af hinanden på tværs.

“Jeg glæder mig først og fremmest over, at langt de fleste børn og unge i skoler og klubber ser ud til at have en god, sammenhængende hverdag, hvor de trives godt”.

“Men vi skal have et skarpt øje for de steder, hvor det ikke er tilfældet. Undersøgelsen er blot et redskab blandt flere til at sikre det. Jeg har stor tillid til, at medarbejdere i dialog med forældre og børn følger op på og håndterer store og små udfordringer i dagligdagen”, siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Medbestemmelse er vigtigt
Rådmanden påpeger, at der er udfordringer med at sikre flere unge medbestemmelse i både skole og klub, som de unge scorer lavt.

“Vi kører allerede i dag forløb i forhold til elevrådene, og vi er i dialog med Børne- og ungebyrådet i Aarhus og Danske Skoleelever, men vi vil se nærmere på, hvordan vi kan sikre børnene og de unge en stærkere medbestemmelse”, siger Thomas Medom.

Generelt er der tale om små udviklinger i tallene, mens der på skole- eller områdeniveau kan være en større variation.

Målet er, at alle trives
På den baggrund fremhæver Thomas Medom, at undersøgelsen er et lokalt værktøj til dialog om børns og unges trivsel.

“Det afgørende er ikke, om et tal er præcist det ene eller det andet, men derimod de erfaringer, situationer og oplevelser, der kommer til udtryk i hverdagen. Målet er, at vi alle børn trives godt i en tryg hverdag, så vi kan forebygge, at små udfordringer vokser sig til store problemer”, siger Thomas Medom.

Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.