For lidt søvn er skadeligt for dit skolebarn

For lidt søvn er skadeligt for dit skolebarn

Manglende søvn kan få en række alvorlige konsekvenser.

Der er i dag videnskabelig dokumentation for, at utilstrækkelig søvnlængde hos børn og unge medfører øget risiko for mistrivsel, overvægt, koncentrationsbesvær, dårligere præstationer i skolen, stress og depression samt en øget risiko for skader og ulykker.

God søvn = sunde børn
Omvendt har tilstrækkelig søvnlængde og god søvnkvalitet en positiv indflydelse på generel fysisk og psykisk velbefindende og funktion.

Den viden vil Aarhus Kommune gerne udbrede, fremgår det af en pressemeddelelse på kommunens hjemmeside.

Derfor arbejder elever og medarbejdere på Frederiksbjerg Skole i denne uge med et helt nyt materiale, der skal gøre børnene, de unge og deres forældre mere bevidste om værdien af søvn.

Fokus på søvn
Skolen har i gennem flere år haft et fokus på søvn og søvnvaner, som har været sat på dagsordenen over for både medarbejdere, børn og forældre.

”Selvfølgelig er der en grænse for, hvad vi som skole skal involvere os i, men når det har så afgørende betydning for læring og udvikling, giver det mening”.

“Børn, der sover for lidt, får ADHD-lignende symptomer som koncentrationsbesvær og rastløshed. Når jeg siger det, spærrer forældrene øjnene op. Det er jo ikke af ond vilje, at de lader børnene være længe oppe, men for at nyde tiden sammen med dem”, siger Jette Bjørn Hansen, der er skoleleder på Frederiksbjerg Skole.

Hun oplever en vis en lettelse, når forældrene får hende ord for, at børnene skal tidligere i seng.

Søvn er essentiel
Målet med ugens projekt er, at afprøve et materiale om søvn og betydningen af søvn, som kan tilbydes til alle Aarhus Kommunes 46 folkeskoler og to specialskoler.

Materialet er udviklet i samarbejde med Frederiksbjerg Skole.

Ifølge konsulent Lis Fenger, der er med i projektet, er det helt afgørende at børn, unge og forældre kender til sunde søvnvaner.

“Man kan næsten ikke overdrive, hvor meget søvn betyder for børnenes og de unges trivsel, sundhed og læring. Det vil vi gerne i dialog med børnene om og derigennem forhåbentlig også deres forældre. Det handler ikke om løftede pegefingre, men om at få talt om at have gode, sunde vaner”, siger Lis Fenger.

Fakta om børns søvn:

  • Nationale data fra 2014 viser, at 48 procent af de 11-årige er trætte om morgenen flere gange om ugen.
  • Dette tal stiger til 60 procent for de 13-årige og 70 procent for de 15-årige.
  • I Aarhus Kommunes elevtrivselsundersøgelse fra 2017 svarer 26 procent af eleverne i 0.-3. klasse, at de er trætte om morgenen. I 4.-6. klasse svarer 56 procent, at de er trætte flere gange om ugen eller hver dag. Det samme gør sig gældende for 67 procent af eleverne i 7.-10. klasse.
  • En betydelig andel af eleverne føler sig dermed ikke friske og veloplagte, når de møder i skolen.

Musikvideo: “Søvnen giver dig ro”

I forbindelse med Frederiksbjerg Skoles fokus på søvn, har musiklærer Mette Frank skrevet en sang, som skolens elever synger på musikvideoen “Søvnen giver dig ro”.

Se videoen her: bunyt.dk/soevn

Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.