Fokus på gode boliger til familier: Lisbjerg er klar til vokseværk

Fokus på gode boliger til familier: Lisbjerg er klar til vokseværk

af -
Illustration: Aarhus Kommune

Aarhus Byråd godkendte onsdag udviklingsplanen for Lisbjerg, som er et af Danmarks største byudviklingsområder.

Med byrådets godkendelse går forvandlingen af Lisbjerg fra den nuværende landsby til en fremtidig, tæt og urban by i naturskønne omgivelser med plads til 25.000 indbyggere for alvor i gang.

Illustration: Aarhus Kommune

Det samlede byudviklingsområde kommer til at indeholder op til en million etagemeter bolig og 250.000 kvadratmeter erhverv.

Udviklingsplanen indeholder også syv delstrategier for området, herunder krav om et velfungerende byliv, arkitektur af høj kvalitet, bæredygtighed og gode trafikale forhold.

”Når vi udvikler Aarhus, skal vi også fokusere på det store udviklingspotentiale, som befinder sig udenfor Ringgaden. Det er Lisbjerg et glimrende eksempel på”, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø..

Boliger til familier
“Det bliver et område, hvor der er fokus på gode boliger til børnefamilierne, og der er god og nem adgang til grønne, rekreative områder. Det bliver også et område med gode forhold for pendlere, som får let adgang til motorvejsnettet og dermed det samlede Østjylland samt til midtbyen med blandt andet letbane og supercykelsti”, siger Bünyamin Simsek.

Byrådet godkendte også en plan for første etape af udviklingen af Lisbjerg, som med de to boligforeninger AL2Bolig og Boligforeningen Ringgårdens nye boliger samt salget af tre storparceller til privat byggeri i sommeren 2017 allerede er sat i gang.

Randersvej forskønnes
Udviklingsplanen indeholder også en række åbningstræk, som man nu går i gang med at arbejde med.

Det gælder blandt andet et forskønnelsesprojekt for Randersvej, etablering af stiforbindelser til nabolandsbyerne og en forlægning af Ny Høgemosevej vest om Lisbjerg, så den tunge trafik til forbrændingsanlægget ikke længere skal ad Randersvej gennem Lisbjerg.

Fakta

  • Byudviklingsprojektet ”Den nye by i Lisbjerg” blev iværksat i begyndelsen af nullerne for at sikre den fremtidige udvikling og kapacitet i forhold til boliger og erhverv nord for Aar- hus. Det samlede boligareal for Lisbjerg udgør ca. 1 mio. m2, der vil skulle rumme op til 25.000 nye indbyggere. Dertil kommer et erhvervsområde på mere end 250.000 m2, der bliver udbygget sideløbende.
  • Det styrende princip i udbygningen af Lisbjerg er, at der skal bygges en tæt og urban by med en levende bymidte, intime byrum, tætte boligbebyggelser og detailhandel samt at- traktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter. Og samtidig en by, hvor der er nem adgang til nærtliggende grønne, rekreative områder i form af blandt andet Lisbjerg Skov, Egå Engsø og Kasted Mose.
  • Udviklingsperioden for Lisbjerg er estimeret til ca. 60 år.
Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.