Jacob Bundsgaard, borgmester og borgmesterkandidat for Socialdemokraterne

Jacob Bundsgaard, borgmester og borgmesterkandidat for Socialdemokraterne

På Kids Aarhus dækker vi kommunalvalget set med børne- og familiebriller.

Vi har spurgt jer læsere, hvad I mener er de vigtigste fokusområdet for aarhusianske børnefamilier.

Efterfølgende har vi sendt spørgsmålene til de opstillede partier, og vi bringer her de næste par uger frem til kommunalvalget politikernes svar.

Dagens kandidat hedder: Jacob Bundsgaard.

Han er Aarhus borgmester, og medlem af byrådet for Socialdemokraterne.

Jacob Bundsgaard har været medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2002, og borgmester fra 10. august 2011.

Jacob Bundsgaard er gift og far til tre.

Normering. Hvad er din holdning til normeringen i daginstitutionerne i Aarhus? Og mener, du, der skal indføres minimumsnormeringer? Er det noget, du ser blive indført i den kommende valgperiode?

En god normering i de aarhusianske daginstitutioner er helt central.

Al forskning viser nemlig, at fokus på en tidlig indsats kan have afgørende betydning for vores børns fremtidige muligheder.

I de aarhusianske dagsinstitutioner har vi nogle fagligt kompetente pædagoger, der skaber nogle trygge miljøer og rammer for vores børns udvikling.

Behovene i vores daginstitutioner er forskellige.

Vi skal sikre, at der er voksne nok til at løfte opgaverne og den tidlige indsats, derfor mener jeg, at normeringen skal følge behovet i de aarhusianske daginstitutioner og ikke have en fast grænse.

Hjemmepasning. Støtter du op om, at pengene følger barnet, og kommunen giver et tilskud til hjemmepasning for forældre, der hellere vil passe barnet hjemme, eller ikke kan finde pasning i kommunalt regi? Skal der f.eks. eksperimenteres med nye former for pasning, hvor forældres arbejdsliv bliver en del af børnenes hverdag?

Hjemmepasning er et spørgsmål, som man er nødt til at se på i et helhedsperspektiv.

Problematikken er nemlig, at tilskud for hjemmepasning risikerer at have en social skæv slagside – og gøre at børn fra ressourcesvage eller tosprogede familier vil blive stillet ringere.

Et sådant tilbud indeholder altså både sociale og integrationsmæssige udfordringer, hvilket vi er nødt til at forholde os til.

Samtidig ved vi, at kompetente pædagoger og lærere, er de personer, der foruden forældrene, er den vigtigste enkeltstående faktor for vores børns udvikling og trivsel.

I Aarhus har vi nogle gode offentlige dagtilbud med kompetente pædagoger, der hver dag arbejder for at skabe de bedste rammer for vores børns dagligdag og udvikling.

Og heldigvis vælger langt de fleste forældre også de offentlige institutioner til.

Jeg støtter derfor ikke op om tilskud til hjemmepasning, men mener i stedet, at vi bør bruge midlerne på at lave de bedste daginstitutioner, da det kan sikre, at alle børn i Aarhus Kommune har mulighed for en god start på livet.

Skole. Hvordan ser din aarhusianske drømmeskole ud? Hvad optager eleverne og lærerne på den skole, og hvordan fungerer dagligdagen? Hvordan vil du gøre skolernes rammer være bedre?

En moderne aarhusiansk skole skal være rummelig og med plads til alle.

En skole, der danner rammen om fællesskaber, trivsel og læring. Og en skole, der udfordrer og gentænker undervisning og indlæring.

Med den nye skole på Frederiksbjerg har man forsøgt at indtænke mange af disse elementer, og skolen er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at forene visionerne for leg og motorik i skolens arkitektur.

Derudover er en aarhusiansk drømmeskole også en skole, som har friere rammer til at organisere og planlægge skolens virke.

Større frihed vil give ledelsen og lærerne bedre muligheder for at skabe den bedst mulige undervisning til glæde for den enkelte elev.

For at det skal lykkes, kræver det, at vi politikere respekterer, at der er lokale forskelle, samt stoler på både lærere og ledelsens faglige kompetencer.

Breddeidræt. Aarhus ligger ifølge rapporten Idrætsfaciliteter i Danmark 2017 syvendesidst ud af landets 98 kommuner, når vi kigger på facilitetsdækning per indbyggertal. Hvad mener du om det? Og går du på valg på at styrke idrætsfasciliteterne for børn og unge i Aarhus?

Det er vigtigt at sikre gode idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune, således at alle børn og unge har mulighed for at dyrke sport og foreningsidræt.

Idrætsforeningerne skaber nemlig et helt unikt fællesskab om idrætten, og et fokus på det at leve sundt.

Vi skal derfor styrke idrætsfaciliteterne, hvor der er behov for det, så alle børn og unge kan leve et sundt liv.

Derfor har vi også ved de seneste budgetforlig afsat flere midler til fritidsfaciliteter.

Kultur. Hvordan sikrer vi bedst, at alle Aarhus børn og unge får kultur? Og i hvor høj grad skal vi det?

Vi skal i høj grad være med til at sikre, at alle børn og unge i Aarhus har mulighed for at få kulturelle oplevelser.

Derudover er det vigtigt, at alle børn og unge, også børn fra mindre ressourcestærke familier, har mulighed for at få kulturelle oplevelser på lige fod med andre børn og unge.

Ét godt eksempel, hvor vi skaber rum og mulighed for børn og unges oplevelser af kultur, er DOKK1.

Bonusspørgsmålet. Hvad mangler vi på børnefronten i Aarhus (hvis du havde helt frie hænder)?

Hvis jeg havde helt frie hænder og må drømme stort, så synes jeg, at vi skal have et nyt fødevareeksperimentarium i Aarhus.

Et sted, hvor børn og barnlige sjæle kan lege og arbejde med mad. Et sted, hvor man kan lære om fødevare og madlavning.

Et eksperimentarium, hvor der er højt til loftet, og hvor der både er fokus på leg og læring.