Anti-mobbe-kampagne virker: Gør børn mere empatiske

Anti-mobbe-kampagne virker: Gør børn mere empatiske

Foto: Mary Fonden

Børn, som har arbejdet med kampagnen Fri for Mobberi i deres institution, er i højere grad gode til at udtrykke følelser, bidrage aktivt til positive relationer og udvise empati.

Sammenlignet med børn i institutioner, hvor man ikke har arbejdet med programmet.

Det viser et nyt studie foretaget af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet.

Positivt for børns adfærd
”I Fri for Mobberi arbejder vi systematisk med at skabe en tolerant, respektfuld og omsorgsfuld kultur blandt børnene”.

“Det nye studie bekræfter, at det gør en signifikant forskel, når Fri for Mobberi er en del af hverdagen i børnehaven. Det smitter simpelthen positivt af på børnenes adfærd”, siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

To grupper
Studiet har målt på effekten blandt børnehavebørn i 16 institutioner. I alt indgik 649 børn i studiet. Institutionerne blev delt i henholdsvis en indsats- og en kontrolgruppe.

I indsatsgruppen fik institutionen materialer og undervisning i Fri for Mobberi og arbejdede med programmet i fem måneder.

I kontrolgruppen arbejdede pædagogerne som normalt.

 

Omsorg og respekt
”Vi har i studiet set på blandt andet empati blandt børn, fordi vi ved fra forskningen, at børn ubevidst tilsidesætter deres empati for at overleve socialt i fællesskaber præget af meget mobning”.

“Omvendt gælder det, at børn, der føler sig trygge i de sociale sammenhænge, de er en del af, i højere grad viser omsorg og respekt for andre børn. Derfor er det relevant at måle på netop empati i børnefællesskaber”, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Trygge i fællesskabet
Spørgsmål som ”Hvordan føles det, når man ikke må være med i en leg?” og ”Hvor kan man mærke det, når man bliver ked af det?” er en fast del af hverdagen i børnehaver, der arbejder med antimobbeprogrammet Fri for Mobberi.

Med udgangspunkt i hverdagen snakker børn og pædagoger om følelser, kammeratskab og udfordringer i børnenes sociale liv.

Indsats virker
Målet er at gøre børnene trygge i fællesskabet, så de kan udvikle forståelse for egne og andres følelser og behov og for, hvordan man er en god kammerat.

Og den målrettede indsats virker.

Studiet peger også på, at der er en sammenhæng mellem inddragelse af børnenes forældre i arbejdet med Fri for Mobberi og børnenes udbytte, ligesom effekten påvirkes af, hvor intenst institutionerne arbejder med programmet.

Siden lanceringen i 2007 er Fri for Mobberi løbende blevet evalueret. Men det er første gang, at Mary Fonden og Red Barnet undersøger de kvantitative effekter af det fælles antimobbeprogram i et studie med kontrolgruppe.

Hent hele studiet på friformobberi.dk.

Fakta om Fri for Mobberi

  • Fri for Mobberi er et konkret pædagogisk materiale målrettet børn, fagfolk og forældre og har til formål at forebygge mobning og styrke børnefællesskabet.
  • Fri for Mobberi er baseret på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod. Grundtanken, at et godt børnefællesskab forebygger mobning.
  • Fri for Mobberi lægger særligt vægt på at bevidstgøre de børn og voksne, der er passive tilskuere til mobning, om, at de kan gøre en forskel, når de oplever et barn blive uretfærdigt behandlet.
  • Fri for Mobberi findes i tre versioner: Én til de 1-3-årige i vuggestue og dagpleje, én til børnehave og én til indskoling/SFO.
  • Fri for Mobberi blev lanceret i 2007, og materialerne er i dag udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger.
  • Fri for Mobberi er udviklet på initiativ af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og drives i et samarbejde mellem Mary Fonden og Red Barnet med økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond.
  • Fri for Mobberi fejrer tiårs jubilæum med to store konferencer om mobning for fagfolk. Konferencerne finder sted i København den 7. november og i Aarhus den 9. november.

Læs mere på friformobberi.dk/konference

Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.