Elise Bjørnholt, spidskandidat for Kristendemokraterne

Elise Bjørnholt, spidskandidat for Kristendemokraterne

Foto: Kristendemokraterne

På Kids Aarhus dækker vi kommunalvalget set med børne- og familiebriller.

Vi har spurgt jer læsere, hvad I mener er de vigtigste fokusområdet for aarhusianske børnefamilier.

Efterfølgende har vi sendt spørgsmålene til de opstillede partier, og vi bringer her de næste par uger frem til kommunalvalget politikernes svar.

Elise Bjørnholt, spidskandidat for Kristendemokraterne
Dagens kandidat hedder Elise Bjørnholt. Hun er spidskandidat for Kristendemokraterne. Elise Bjørnholt er 52 år og lærer. Hun er single, og har ingen børn.

Spidskandidat til byrådvalget for KD og medlem af Hovedbestyrelsen i Kristendemokraterne.

“Familiepolitik er vores første mærkesag til kommunalvalget! Fordi børnenes ve og vel er vigtigt i sig selv, og fordi det er dem der skal føre vores samfund videre”, siger Elise Bjørnholt.

Normering. Hvad er din holdning til normeringen i daginstitutionerne i Aarhus? Og mener, du, der skal indføres minimumsnormeringer? Er det noget, du ser blive indført i den kommende valgperiode?

KD går i vores nylige forslag “Børnenes Finanslov” ind for de minimumsnormeringer, som BUPL anbefaler – nemlig: tre børn på 0-2 år pr. voksen og seks børn på 3-6 år pr. voksen.

Selvom Århus ligger rimeligt pænt i forhold til den normering, så er det vigtigt, at man ikke må regne rengøringspersonale, sekretærer eller andre med i normeringen, som ikke direkte bruger tid med børnene i hverdagen.

Og det er også vigtigt, at man ikke kan lade en enkelt pædagog/medhjælper have lukkevagt med op til 20 børn, trods en generelt god normering.

Rigtig mange politikere på landsplan går nu ind for minimumsnormeringer, så mon det ikke bliver til noget? Men måske bliver normeringerne ikke så lave, som vi ønsker.

Hjemmepasning. Støtter du op om, at pengene følger barnet, og kommunen giver et tilskud til hjemmepasning for forældre, der hellere vil passe barnet hjemme, eller ikke kan finde pasning i kommunalt regi? Skal der f.eks. eksperimenteres med nye former for pasning, hvor forældres arbejdsliv bliver en del af børnenes hverdag?

“Pengene følger barnet” er netop en del af vores familiepolitik, som vi prioriterer højt.

Vi kan ikke se andet, end det er en god ide, der både kan give børn og forældre mere ro og nærvær i en hektisk hverdag – og endda spare kommunen for penge!

Forslaget blev desværre stemt ned af et enigt byråd, fordi de var bange for, det ville blive misbrugt til øget ghettoisering.

Derfor vil vi fremsætte forslaget igen med visse specifikationer:

  • Nemlig at tilbudet gælder max et år pr. barn for max to børn pr. familie.
  • Og at sundhedspelejerskens hjemmebesøg og sprogscreening er afgørende for, om ordningen bliver bevilliget. Man kan naturligvis heller ikke være på SU eller kontanthjælp og være med i ordningen samtidigt.

Nogle arbejdspladser har med succes en børneinstitution tilknyttet til medarbejdernes børn – det er en god ide.

Hvis forældre har andre ønsker for at få arbejde og børnepasning til at hænge godt sammen, må de komme til os politikere/kandidater med deres konkrete forslag, som så evt. kan blive afprøvet.

Skole. Hvordan ser din aarhusianske drømmeskole ud? Hvad optager eleverne og lærerne på den skole, og hvordan fungerer dagligdagen? Hvordan vil du gøre skolernes rammer være bedre? 

Min drømmeskole i Århus er max tosporet, hvor eleverne starter dagen med sang, er engagerede og har en god disciplin i timerne.

De har korte skoledage og leger sammen på tværs af klasserne uden mobning i frikvarterene.

Det er en skole, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat, som den han/hun er, og med det de kan. Og hvor de samtidigt bliver udfordret af engagerede lærere til at blive den bedste udgave af sig selv såvel fagligt som kreativt og socialt.

Skolen er forankret i vores kultur blandet andet holder skolen juleafslutning i den lokale kirke, har to kristendomstimer på alle klassetrin undtagen 7. eller 8. klasse, og lægger konfirmationsforberedelse i samarbejde med den lokale præst.

Min drømmeskole vil også være en del af nærmiljøet. De besøger måske det lokale plejehjem, samler skrald eller hvad der nu er relevant i lokalområdet.

Konkret ønsker KD i Århus:

  • At lærerne igen må forberede sig når, og hvor, de vil
  • At eleverne skal have kortere skoledage, med to lærere, hvor det er nødvendigt
  • Et godt samarbejde mellem præsten og skolerne mht. placering af konfirmationsundervisning
  • Og at lidt flere børn med særlige behov kan få et skoletilbud, der passer dem bedre end at gå i en folkeskoleklasse.

Breddeidræt. Aarhus ligger ifølge rapporten Idrætsfaciliteter i Danmark 2017 syvendesidst ud af landets 98 kommuner, når vi kigger på facilitetsdækning per indbyggertal. Hvad mener du om det? Og går du på valg på at styrke idrætsfasciliteterne for børn og unge i Aarhus?

Århus har for få idrætsfasciliteter. KD vil gerne, at der bliver oprettet flere.

Jeg går dog ikke direkte til valg på dette spørgsmål, fordi nye idrætsanlæg koster mange penge, som vi skal skaffe.

Vi kunne evt. lade være at bygge Marselistunnelen og tage pengene derfra. Men hvis det kommer til at stå imellem at hjælpe de psykisk syge, og det stigende antal unge hjemløse, så prioriterer vi disse opgaver før nye idrætsfasciliteter.

Kultur. Hvordan sikrer vi bedst, at alle Aarhus børn og unge får kultur? Og skal vi det?

Kultur er mange ting. Teater, bibliotek, koncerter, kristne jultraditioner for blot at nævne nogle få.

På skolerne har de mulighed for for eksempel at tage børnene med i biografen, til koncert, få musikerbesøg, gå på biblioteket, gå på kirkebesøg osv., og det sker rundt omkring.

Skolen er den sammenhæng, hvor det er muligt at give alle børn kulturoplevelser. Og det synes vi bestemt, de skal have.

Bonusspørgsmålet. Hvad mangler vi på børnefronten i Aarhus (hvis du havde helt frie hænder)?

Tid!

Positiv tid med far og mor, hvis du spørger børnene – og det vil vi arbejde for!

  • Ved at få udvidet ordningen med “Gratis Parrådgivning”, som kommunen lige har gjort permanent, så den også kommer til at gælde forældre til teenagebørn.
  • Ved at indføre “pengene følger barnet” i op til to år (hvis familien har mindst to børn).
  • Ved at genindføre kortere skoledage, så forældre med skæve arbejdstider har bedre chance for at være sammen med deres børn.
  • Ved at give øget mulighed for deltid i de offentlige stillinger.