Aarhus Kommune styrker indsatsen for gravide med sukkersyge

Aarhus Kommune styrker indsatsen for gravide med sukkersyge

Foto: Pixabay

Inden 2030 forventes antallet af aarhusianere med diabetes at være fordoblet, og derfor lægger en ny plan fra Aarhus Kommune nu op til en styrket indsats.

Indsatsen er rettet mod både type 1 og type 2-diabetes, gravide som er i risiko for at udvikle diabetes, overvægtige børn og sårbare målgrupper for at mindske uligheden i sundhed.

Diabetes er tabu
Lotte Kruse Nielsen fik konstateret graviditetsbetinget diabetes i begyndelsen af sin graviditet.

Hun ønsker større åbenhed og bedre samarbejde med de praktiserende læger.

“Jeg tog imod et tilbud om svømning, som både hjalp i forhold til diabetes og bækkensmerter. Men kvinderne imellem talte vi ikke om diabetes. Vi svømmede blot. Da jeg fortalte de andre, at jeg havde diabetes, blev de forundrede over, at jeg overhovedet sagde det højt. Der kan være tabu omkring det, siger Lotte Kruse Nielsen.

Hun fødte sin datter i juli måned.

Lotte Kruse Nielsen arbejder til daglig som sygeplejerske, og selvom hun kommer med en vis faglig ballast, så savnede hun alligevel information.

“Selvom jeg har en faglig baggrund, så manglede der information om, hvad diabetes betød for mig i forbindelse med graviditeten. Det vil også være en hjælp, at der er lagt en plan for opfølgning, som ens egen læge også kender til”, siger Lotte Kruse Nielsen, som forventer at en opfølgende samtale hos egen læge nu vil vise, at hun er på rette vej igen, så hun undgår type 2-diabetes.

Sammen om diabetes
Den nye handleplan, som har fået navnet “Sammen om diabetes” blev vedtaget på byrådsmødet den 12. september 2018.

“Vi ønsker, at aarhusianerne får den hjælp, som de har brug for, uden det skal være forbundet med skyld. Forestil dig, hvordan gravide ikke blot glædes ved at få et barn, men oveni også skal bekymre sig om en uønsket diabetes, opstået undervejs i graviditeten. Det kan vi sammen hjælpe med at forebygge, så kvinder kan fokusere på barsel og barnets opvækst”, siger  Jette Skive, der er rådmand for Sundhed og Omsorg.

Foto: pixabay

Diabeteshandleplanen er både en kortlægning, indeholder nye initiativer og har flere mål for fremtiden.

Det vigtigste er, at antallet af nye tilfælde af type 2-diabetes bliver mindsket og at aarhusianere med diabetes tæt inde på livet kan leve et godt liv trods sygdommen, oplyser Sundhed og Omsorg i en pressemeddelelse.

“Flere børn i Aarhus har type 1-diabetes, og deres mor og far kan have svært ved at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet. Vi har ikke midlerne lige nu, men vi vil meget gerne arbejde på at skabe støttetilbud i skoler og dagtilbud, så lærere eller andre kan hjælpe børn med den daglige behandling i trygge, vedvarende rammer, siger Jette Skive.

Ambitiøs plan nødvendig
Diabetesforeningen er glade for, at Aarhus Kommune er interesseret i at løfte diabetesindsatsen med en handlingsplan.

“En ambitiøs og forpligtende handlingsplan er et vigtigt udgangspunkt for at sikre en bedre sammenhæng og et løft for den enkelte aarhusianer med diabetes. Vi ser frem til at følge udmøntningen af handlingsplanens initiativer, og vi deltager gerne med patienternes perspektiv”, siger sekretariatschef Ane Eggert Jackson fra Diabetesforeningen.

Fakta

  • Antallet af diabetikere i Danmark er fordoblet på 10 år, og i 2030 vil op mod 430.000 danskere have diabetes.
  • I Aarhus har godt 10.000 borgere type-2 diabetes, men tallet forventes at stige med det dobbelte i 2030, ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed.
  • Derudover skønner Diabetesforeningen, at omkring 15.000 borgere har en form for forstadie til sygdommen og at de dermed er i stor risiko for at udvikle type 2-diabetes
  • Antallet af borgere med type 1-diabetes i Midtjylland er knap 6000
Mai Lykke
Mai Helene Lykke, redaktør på Kids Aarhus. Mor til en pige på fem år. Tidligere nyhedsjournalist, redaktør og kulturskribent på flere dagblade og magasiner. Skriver helst om børn, forældreskab og kultur - og alt det, der ligger derimellem. Holder meget af Aarhus og elsker at dele den med min familie.