Budgettet for 2018: Set med børne- og familiebriller

Budgettet for 2018: Set med børne- og familiebriller

Foto: Poul Erik Østergaard / Visit Aarhus

Politikerne i Aarhus Byråd er netop blevet enige om budgettet for 2018.

30 ud af 31 politikere i byrådet bakker op om et bredt forlig, hvor der helt overordnet er fokus på bedre rammer for leg og læring.

Blandt andet er der sat penge af til skolebyggeri, fremtidige dagtilbudsbyggerier, bedre idrætsfaciliteter, en ny, pædagogisk ledet legeplads i kommunen – og penge til sikring af skoleveje, i det nye budget.

Ny skole i Nye-området
Når den nye, grønne bydel i Risskov, Nye står klar, skal der en skole til for at imødekomme det behov, der opstår for undervisning i Elev, Lisbjerg og Nye.

Skolen skal efter planen stå klar til at modtage de første elever ved skolestart 2022. Forligspartierne ønsker derfor, at arbejdet med at opføre skolen igangsættes nu.

Af budgettet fremgår det, at skolen finansieres dels af Skoleudbygningsprogrammet, som finansierer almindelige undervisningslokaler og SFO-lokaler, og dels af den samlede byudviklingsøkonomi i lokalområdet.

Gratis busser til museum
Der er sat penge af til fremtidige dagtilbudsbyggerier, flere penge af til en tidlig indsats for de yngste – blandt andet i form af et ekstra besøg af sundhedsplejersken, og bedre idrætsfaciliteter.

Samtidig sikrer forliget gratis offentlig transport til eksempelvis museums- og virksomhedsbesøg for børn og unge i aarhusianske skoler, dag- og fritidstilbud.

Bedre rammer for leg og læring
Der skal også udarbejdes en strategi for at fremme børns og unges læseevne og læselyst.

”Aarhus vokser, og budgetforliget vil være med til at sikre, at byen også kan følge med. Det er afgørende, at vi fortsat kan tilbyde gode skoler og dagtilbud af høj kvalitet. Også når vi bygger byen ud. Med aftalen skaber vi bedre rammer for leg, læring og udvikling til glæde for børn, unge og forældre i Aarhus,” siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Børn og Unge.

Skoleveje sikres
Et væsentligt resultat er ifølge Bünyamin Simsek sikringen af skolevejene til de aarhusianske folkeskoler. Kommunen kan med budgetaftalen gennemføre næsten alle af 138 forslag fra gennemgangen af alle kommunens skoleveje i Skolevejsanalysen.

”Vi når stort set i mål med at gøre skolevejene bedre og mere trygge for børn og forældre. Det kan jeg kun glæde mig over”, siger Bünyamin Simsek.

Stram styring
Rådmanden glæder sig over, at byrådets politikere med det brede budgetforlig er enige om at holde fast i en stram økonomisk styring.

”Det har været nødvendigt med nogle politiske prioriteringer, blandt andet en omlægning af barselsrefusionsordningen. Derudover får vi også gennemført en grundig analyse af Aarhus Kommunes økonomi, så vi sikrer, at økonomien også på langt sigt er bæredygtig,” siger Bünyamin Simsek.

Det her er der også afsat penge til:

 • Gratis parrådgivning (for familier med børn under 12 år) gøres permanent
 • Styrkelse af tilbuddet om gratis psykologhjælp for 15-25-årige, så ordningen nu omfatter alle i alderen 15-28 år
 • Det årlige tilskud til Flying Superkids gøres permanent. Det årlige tilskud bliver på 250.000 kroner fra 2018 og frem
 • Der sættes en halv million kroner af til at nedbringe ventelisten for Aarhus Musikskole
 • Lokale kulturinitiativer får et tilskud på to millioner kroner. I budgetforliget fremgår det, at aktiviteterne primært ska målrettes børn og unge
 • Morgenpasning for 4. klasse i SFO
 • Læseinitiativer – en tidlig, systematisk indsats
 • Udvidelse af ABA (Anvendt Adfærdsanalyse)
 • Der sættes seks millioner kroner af til kommunens dagtilbud for de alleryngste (0-2 år), for eksempel i forhold til at fange sprogvanskelligheder tidligt
 • Ekstra besøg af sundhedsplejersken, når barnet er mellem fire og seks måneder (for førstegangsforældre)
 • Gratis offentlig transport for skoler og dagtilbud til f.eks. museer og virksomhedsbesøg
 • Der sættes penge af til to-voksen-ordninger i indskolingen
 • Penge til en ny, pædagogisk ledet legeplads
 • Nyt Børnekulturproduktionscenter på Brobjergskolen

Budget 2018 er støttet af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Kun Liberal Alliance står udenfor.

Budgetforliget kan læses i sin helhed her.